Lørdag d. 14. august 2010 blev Nordsjælland ramt af et skybrud af tropiske dimensioner. I løbet af et par timer faldt der mere end 150mm regn. Flere områder i Hørsholm Kommune blev oversvømmet, og der skete betydelig skade på mange huse.

Området omkring Løvvænget og Hannelundsvej i kommunens sydlige del ved Rungsted Strandvej ligger lavt og blev ramt af oversvømmelse. På nogle grunde stod vandet helt op til 75 centimeters højde og mange af husene blev beskadiget i væsentligt omfang. Samlet set løb skaderne for husejernes forsikringsselskaber op i 20 - 30 millioner kroner. En kreds af husejere, repræsenterende stort set alle de berørte huse i området, er derfor gået i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder ved oversvømmelsen, dens årsager og mulige afværgeforanstaltninger, så vi aldrig får en gentagelse.

Denne hjemmeside, der er startet som kontaktpunkt for kredsen af grundejere, har fået navn efter åen Flakvad Rende, der afgrænser vort område mod syd. Renden har en central rolle i spørgsmålet om borttransport af regnvand i området.

Velkommen til webstedet

Flakvad

FLAKVAD